www.bept.nu| wijk Twekkelerveld| Enschede|
Bewonersplatform  Twekkelerveld

Zoals u heeft gehoord evalueert de gemeente Enschede de gemeentelijke regels

voor onzelfstandige bewoning (kamerverhuur).

Op basis van de evaluatie zullen nieuwe regels worden ontwikkeld. Het is de bedoeling dat deze regels uiterlijk 1 januari 2021 in werking treden. Tot die tijd geldt in Enschede een tijdelijke stop op het toevoegen van nieuwe kamerverhuurpanden. Op dit moment zitten we in de evaluatiefase. In deze fase vragen we zoveel mogelijk betrokken partijen naar hun ervaringen met de regels voor onzelfstandige bewoning. Partijen die we betrekken zijn onder andere: interne afdelingen, politiek, media, politie, brandweer, kamerverhuurders, kamerhuurders en omwonenden (met onwonenden bedoelen we de groep mensen die wonen in een buurt/straat waar kamerverhuur plaatsvindt). U heeft, als omwonende, in de afgelopen periode uw ervaringen met de regels voor onzelfstandige bewoning met ons gedeeld. U heeft daarbij aangegeven betrokken te willen blijven bij de voortgang van de evaluatie en ontwikkeling van de nieuwe regels. Daarom ontvangt u deze mail. Naast u waren er meer omwonenden waarmee wij contact hebben gehad. Wij hebben de ervaringen van deze omwonenden samengevat in 2 documenten (zie bijlagen). Over deze documenten willen wij u een aantal vragen stellen. Overlast Het document “Overlast” bevat een overzicht van alle typen overlast als gevolg van onzelfstandige bewoning die u bij ons heeft gemeld. Is dit overzicht voor u volledig? Als u iets mist, dan horen wij graag wat dat is. Wat is uw persoonlijke top 3 van de overlast die u ervaart? Kansen Het document “Kansen” bevat een overzicht van mogelijke verbeteringen van de gemeentelijke regels voor onzelfstandige bewoning die door u, als omwonenden, zijn genoemd. Is dit overzicht voor u volledig? Als u nog andere kansen ziet om de regels te verbeteren, dan horen wij graag welke dat zijn. Welke 3 kansen wilt u zeker uitgewerkt zien in de nieuwe regels voor onzelfstandige bewoning? U kunt uw reactie geven op bovenstaande vragen door deze mail te beantwoorden (mailadres: p.spit@enschede.nl). Alvast bedankt voor uw reactie! Met uw antwoorden krijgen wij een goed beeld van de ervaringen en wensen die er leven bij omwonenden. Bij de ontwikkeling van de nieuwe regels proberen wij rekening te houden met de ervaringen en wensen van alle partijen. Daarnaast hebben wij te maken met een landelijk juridisch kader waarbinnen deze regels moeten worden opgesteld. Dit alles kan betekenen dat wij niet alle wensen van u als omwonende kunnen verwerken in de nieuwe regels.
· · · · PDF Kansen PDF Overlast

Concept PDF evaluatie