www.bept.nu| wijk Twekkelerveld| Enschede|
Bewonersplatform  Twekkelerveld

Nieuw Twekkelerveld

Samenwerking Dat Twekkelerveld een opknapbeurt kan gebruiken heeft u al eerder aangegeven. Er zijn flink wat aandachtspunten die we samen met bewoners willen aanpakken. Zoals het aan de slag gaan met de verouderde woningen. Zoals het aardgasvrij maken van de wijk. Zoals het nemen van maatregelen om de gevolgen van het klimaat op te vangen. Wij, gemeente en corporaties, willen kansen pakken die zich voordoen en samen met bewoners de schouders er onder zetten: da’s Nieuw Twekkelerveld. Soms is het resultaat hiervan op korte termijn zichtbaar, zoals de opening van ’t Proathuus. Soms duurt het jaren voordat u iets merkt. Verbinding zoeken Wat Nieuw Twekkelerveld ook anders maakt is dat we slim initiatieven proberen te koppelen. Een voorbeeld om dit duidelijk te maken. Stel een riool in een straat wordt vervangen. Dan is de meest simpele oplossing oude riool eruit en nieuwe erin. Maar we weten ook dat Twekkelerveld te kampen heeft met wateroverlast. Dus is het vervangen van de riolering een mooie aanleiding iets te doen aan de wateroverlast door het scheiden van schoon en vervuild regenwater. Samen met bewoners kan er een voorstel komen voor een nieuwe inrichting van de straat, met bijvoorbeeld meer ruimte voor groen. Meer groen kan weer helpen bij het voorkomen van armtestress. Of misschien kunnen bewoners een bijdrage leveren aan een buurtmoestuin in het openbaar groen. Zo is een ‘simpele’ vervanging de start voor een grotere opknapbeurt. Da’s Nieuw Twekkelerveld.

Huis van de wijk

Kom ook een kijkje nemen in ’t Proathuus! Zaterdag 30 november opent ’t Proathuus in de Paulusschool haar deuren! Een plek van, voor en door bewoners. Waar je een kop koffie kan drinken, andere wijkbewoners kan ontmoeten én waar verschillende partijen aanwezig zijn voor raad en advies. ’t Proathuus zorgt voor verbinding in de wijk! Als u 30 november een bezoekje brengt, ziet u een glimp van de mooie toekomst die ’t Proathuus te wachten staat. Een informatiepunt in de wijk die verbinding brengt tussen de verschillende organisaties en activiteiten. En als werkplek voor verschillende organisaties die graag meer vanuit de wijk willen werken. Huis van de wijk Wat is er te doen? De medewerkers van deze organisaties zijn 30 november aanwezig. En verschillende verenigingen uit de wijk vertellen die middag wat er te doen is op andere plekken in Twekkelerveld. Natuurlijk is BEPT ook aanwezig. Dus heeft u een onderwerp waarover u graag eens met buurtbewoners van gedachten wilt wisselen? Grijp dan uw kans en spreek één van de betrokken bewoners van BEPT aan! Met elkaar U kunt zelf ook ideeën opdoen. Want ’t Proathuus is ook beschikbaar voor activiteiten uit de wijk. Daarom horen we graag wat u belangrijk vindt voor ’t Proathuus. Wilt u zelf ook een steentje bijdragen? Laat het ons weten! U ziet tijdens de inloop op 30 november dat de ruimten nog niet volledig ingericht zijn. Want dit willen we sámen doen. Om er voor veel bewoners een fijn Proathuus van te maken!

Prettig wonen in Twekkelerveld

Vanuit Nieuw Twekkelerveld kijken we met meerdere partijen naar de wijk. Ook op het gebied van wonen. Onze vraag is of we een wijk kunnen maken waar het voor de huidige bewoners nog prettiger wonen is, maar waarin ook nieuwe bewoners een plek krijgen. Daarbij kijken we vooral naar de woningen, de voorzieningen en de openbare ruimte. Twekkelerveld heeft al veel sterke punten. Hoe benutten en versterken we deze kwaliteiten en welke nieuwe mogelijkheden en behoeften zijn er in Twekkelerveld? Kansen In Twekkelerveld staan een aantal prachtige gebouwen en daarnaast zijn er veel voorzieningen in de wijk. Dit willen we graag behouden en benutten, maar tegelijkertijd willen we nieuwe kansen aangrijpen. Denk aan kansen voor verduurzaming, andere woonvormen, de verbinding met sterke buren zoals het Kennnispark en de UT, het meer ontsluiten van de prachtige groene begraafplaats voor de buurt, et cetera. We zijn al geruime tijd aan het kijken hoe we de bestaande kwaliteiten optimaal kunnen combineren met de nieuwe kansen, zodat we aan een toekomstbestendig Twekkelerveld kunnen werken. Allerlei mogelijkheden komen voorbij, van nieuwbouw en/of renovatie van woningen, tot het vergroenen van de openbare ruimte zodat het prettiger is om in de wijk te verblijven. Partners Er moet heel veel gebeuren om de gedachten hierover werkelijkheid te laten worden. We zijn daarom blij om met de verschillende partners hierin samen op te trekken. Als bewoner bent u ook een belangrijke partner. Nu het voorwerk naar de (on)mogelijkheden voor een groot deel gedaan is, gaan we daarom graag met u in gesprek over de wijk. Welke mogelijkheden en kansen ziet u voor Twekkelerveld?