www.bept.nu| wijk Twekkelerveld| Enschede|
Bewonersplatform  Twekkelerveld

Waarom gaan we met Energie aan de slag?

Het gebruik van aardgas en andere energiebronnen leidt wereldwijd tot de uitstoot van veel CO2. Dit is één van de belangrijkste oorzaken van de stijging van de temperatuur en de klimaatverandering. Bovendien heeft de gaswinning in ons land geleid tot de aardbevingsproblemen in Groningen. Daarom moeten we verstandig omgaan met energie, ook in Enschede. Binnen het thema Energie onderzoeken we hoe dat in Twekkelerveld het beste kan. We werken aan het aardgasvrij maken van Twekkelerveld en zoeken naar alternatieven voor het verwarmen van de woningen en voor het koken met aardgas. Ook kijken we naar de mogelijkheden van isoleren en energiebesparende maatregelen.

Actief meedenken over het aardgasvrij maken van Twekkelerveld?

Dat kan!

De plannen voor het aardgasvrij maken van Twekkelerveld bestaan uit drie verschillende thema’s:

communicatie, techniek en financiën.

Het eerste thema is communicatie. Dit thema gaat over hoe we de wijk zo goed mogelijk kunnen informeren over het aardgasvrij maken. Bijvoorbeeld welke vragen zijn er, wat is de beste manier om u en uw buren te informeren etc. Het tweede thema is techniek. Dit thema gaat over het vinden van het beste alternatief voor aardgas. Het laatste thema is financiën. Dit thema gaat over het in beeld brengen van de financiële mogelijkheden, potentiele besparingen en kosten voor het aardgasvrij maken. Wij vinden het belangrijk en fijn als u over bovengenoemde onderwerpen met ons meedenkt. Een aantal van u heeft zich al aangemeld en denkt al mee. We zijn op zoek naar nog meer meedenkers. Of u nu wel of geen ervaring of kennis heeft. Of u nu voor of tegen een aardgasvrij Twekkelerveld bent. Iedereen is welkom en wij waarderen ieders inbreng. Wij nodigen u graag uit om uw mening te laten horen.
Meld u aan

Twekkelerveld staat positief tegenover het klimaat

In mei is bij u de nieuwsbrief “Op weg naar een aardgasvrij Twekkelerveld” en een vragenlijst van de Universiteit Twente (UT) bezorgd. Via de vragenlijst wilden we achterhalen hoe u als bewoner denkt over het aardgasvrij maken van uw wijk. Twekkelerveld is de eerste bestaande wijk in Enschede die we aardgasvrij gaan maken. Onderzoeksresultaten UT zijn bekend 625 bewoners hebben de vragenlijst ingevuld. We zijn blij met deze respons en danken u voor de medewerking. Ruim 80 procent geeft aan te willen bijdragen aan een beter klimaat. Het draagvlak voor het aardgasvrij maken is met ruim 64% nog steeds hoog. Huurders (70%) zijn hierover nog positiever gestemd dan de bezitters (61%) van een eigen woning. Wij kunnen ons voorstellen dat er veel vragen en onduidelijkheden zijn, ook financieel. In de vragenlijst geeft u aan lange termijn oplossingen, gebruikskosten, woongenot, installatiekosten en milieuvriendelijk belangrijke onderwerpen te vinden in het aardgasvrij maken van de wijk. Communicatie Uit het onderzoek kwam naar voren dat u goed geïnformeerd wilt worden bij nieuwe ontwikkelingen. U geeft als voorkeur aan graag een nieuwsbrief in de brievenbus te ontvangen. 30% van u geeft aan graag actief mee te willen denken. Wij nodigen u van harte uit. Wilt u meer weten over de uitkomsten van het onderzoek kom dan naar inloopbijeenkomst op woensdag 27 november. Verderop in de nieuwsbrief vindt u het programma van de avond. Het eindrapport van het UT-onderzoek en de presentatie van de belangrijkste conclusies zijn terug te vinden op www.enschede.nl/aardgasvrij